Your message was sent successfully
Back

REQUEST A QUOTE

If you have any questions give us a call
(+58) 789 912 912

Note: Your reservation is not confirmed until you paid for us.

Tivoli Cafe Promotion

Share
Tivoli Promotion
Take a look at our story and come to taste our new menu next month.
Looking forward to share with you our new A la Carte / food promotion menu selection.
———————–
Hãy đón xem câu chuyện của chúng tôi và đến để nếm thử thực đơn mới của chúng tôi vào tháng tới.
Mong được chia sẻ với bạn thực đơn gọi món và các món khuyến mãi của chúng tôi.
𝗘 𝗡 𝗝 𝗢 𝗬 𝗬 𝗢 𝗨 𝗥 𝗦 𝗧 𝗔 𝗬 𝗪 𝗜 𝗧 𝗛 𝗨 𝗦
www.TheHanoiClub.com
Enquiry@TheHanoiClub.com
84-24 3823 8115 / 84-24 3829 3829
76 Yen Phu Street, Tay Ho District, Hanoi, Vietnam
#food #promotion #alacarte #asianfood #menu #hanoi #vietnam #westlake #foodporn #foodie
Leave a Reply